dr Krzysztof Ozimek

KOREPETYCJE

KURSY INDYWIDUALNE

KOREPETYCJE Online

przygotowanie do kolokwiów i egzaminów

korpetycje makroekonomia mikroekonomia
kursy online

indywidualnie w czasie rzeczywistym

Sprawdzian WOG w SGH bezpłatne minikursy wideo

Bezpłatne kursy znajdują się na profesjonalnej platfomie lms

Korepetycje

Wyprofilowana treść oraz zapisywanie i udostępnianie notatek i prezentacji z zajęć

Kursy indywidualne

Spersonalizowany harmonogram zajęć, cykliczne optymalizowanie agendy oraz możliwość poszerzenia kursu o dodatkowe zajęcia

Indywidualne kursy inwestycyjne

 • Quantitative Methods
 • Economics
 • Corporate Issuers
 • Equity Investments
 • Fixed Income
 • Derivatives 
 • Portfolio Management
 • Quantitative Methods
 • Economics
 • Corporate Issuers
 • Equity Valuation
 • Fixed Income
 • Derivatives 
 • Portfolio Management
 • Equity valuation and analysis
 • Financial accounting and statement analysis
 • Corporate Finance
 • Fixed income valuation and analysis
 • Economics
 • Derivative valuation and analysis
 • Portfolio management
 • Statystyka i wartość pieniądza w czasie
 • Ekonomia
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych
 • Analiza i wycena instrumentów udziałowych
 • Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych
 • Zarządzanie portfelem
 • Matematyka finansowa
 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji
 • Analiza instrumentów pochodnych
 • Strategie inwestycyjne

Studencki kurs indywidualny

 • Moduł ogólny: makroekonomia
 • Moduł ogólny: mikroekonomia
 • Moduł ilościowy: matematyka
 • Moduł ilościowy: ekonometria
 • Moduł ilościowy: statystyka
 • Moduł jakościowy: finanse

Kursy indywidualne dla uczniów

 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Individuals and societies: Economics SL
 • Individuals and societies: Economics HL
 • Individuals and societies: Business and management SL
 • Individuals and societies: Business and management HL
 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony

FINANSE ILOŚCIOWE

kursy

MIĘKKI START DO TWARDYCH KOMPETENCJI

Kursy indywidualne z R lub Excelem dla uczniów szkół ponadpodstawowych

TWARDE KOMPETENCJE W MIĘKKI SPOSÓB

Kursy indywidualne z projektem w R dla studentów oraz początkujących specjalistów