dr Krzysztof Ozimek

KOREPETYCJE ONLINE

KURSY INDYWIDUALNE ONLINE

Przedmioty

Cennik korepetycji online

korepetycje indywidualne online

250 zł

/90 min.
 • 1 osoba

korepetycje grupowe online

300 zł

/90 min.
 • 2 osoby: 150 zł/os.
 • 3 osoby: 100 zł/os.
 • 4 osoby: 75 zł/os.
 • 5 osoby: 60 zł/os.

CFA
(Level I)

 • Quantitative Methods, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Economics, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Corporate Issuers, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Fixed Income, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Derivatives, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Portfolio Management, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (270 zł za 90 min.)

CFA
(Level II)

 • Quantitative Methods, cena: 2160 zł (8 x 90 min)
 • Economics, cena: 1620 zł (6 x 90 min)
 • Corporate Issuers, cena: 1620 zł (6 x 90 min)
 • Equity Valuation, cena: 3240 zł (12 x 90 min)
 • Fixed Income, cena: 2160 zł (8 x 90 min)
 • Derivatives, cena: 1620 zł (6 x 90min)
 • Portfolio Management, cena: 2700 zł (10 x 90 min)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (270 zł za 90 min.)

Doradca Inwestycyjny (Etap 1)

 • Statystyka i wartość pieniądza w czasie, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Ekonomia, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Finanse przedsiębiorstw, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Analiza i wycena instrumentów udziałowych, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Analiza i wycena instrumentów pochodnych i alternatywnych, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)
 • Zarządzanie portfelem, cena: 2700 zł (10 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (270 zł za 90 min.)

Makler Papierów Wartościowych

 • Matematyka finansowa, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Analiza instrumentów pochodnych, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Strategie inwestycyjne, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (270 zł za 90 min.)

Sprawdzian WOG w SGH

 • Moduł ogólny: makroekonomia, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Moduł ogólny: mikroekonomia, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Moduł ilościowy: matematyka, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Moduł ilościowy: ekonometria, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Moduł ilościowy: statystyka, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)
 • Moduł jakościowy: finanse, cena: 1350 zł (5 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (270 zł za 90 min.)

Matura z Matematyki

 • Poziom podstawowy, cena: 1000 zł (4 x 90 min.)
 • Poziom rozszerzony, cena: 1000 zł (4 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia każdego z powyższych zakresów o dowolną ilość dodatkowych zajęć (250 zł za 90 min.)

Egzamin Ósmoklasisty

 • Matematyka, cena: 1000 zł (4 x 90 min.)

Możliwość rozszerzenia o dowolną ilość dodatkowych zajęć (250 zł za 90 min.)

Sprawdzian WOG w SGH