dr Krzysztof Ozimek

KOREPETYCJE

KURSY INDYWIDUALNE

KOREPETYCJE Online

przygotowanie do kolokwiów i egzaminów

korpetycje makroekonomia mikroekonomia
kursy online

indywidualnie w czasie rzeczywistym

Korepetycje

Wyprofilowana treść zajęć i regularne monitorowanie postępów

Kursy indywidualne

Spersonalizowany harmonogram zajęć i cykliczne optymalizowanie agendy

 • Quantitative Methods
 • Economics
 • Corporate Finance & Equity
 • Fixed Income & Derivatives 
 • Portfolio Management
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Matematyka
 • Ekonometria
 • Statystyka
 • Finanse
 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony