dr Krzysztof Ozimek

KOREPETYCJE

KURSY INDYWIDUALNE

KOREPETYCJE Online

przygotowanie do kolokwiów i egzaminów

korpetycje makroekonomia mikroekonomia
kursy online

indywidualnie w czasie rzeczywistym

notatki z zajęć

Treść zajęć (notatki i prezentacje) jest zapisywana i udostępniana do pobrania przez uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach

WOG bezpłatne minikursy wideo

Bezpłatne kursy znajdują się na profesjonalnej platfomie lms

Korepetycje

Wyprofilowana treść zajęć i regularne monitorowanie postępów

Kursy indywidualne

Spersonalizowany harmonogram zajęć i cykliczne optymalizowanie agendy

 • Quantitative Methods
 • Economics
 • Corporate Finance & Equity
 • Fixed Income & Derivatives 
 • Portfolio Management
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Matematyka
 • Ekonometria
 • Statystyka
 • Finanse
 • Poziom podstawowy
 • Poziom rozszerzony

FINANSE ILOŚCIOWE

kursy

MIĘKKI START DO TWARDYCH KOMPETENCJI

Kursy indywidualne z R lub Excelem dla uczniów szkół ponadpodstawowych

TWARDE KOMPETENCJE W MIĘKKI SPOSÓB

Kursy indywidualne z projektem w R dla studentów oraz początkujących specjalistów