Zgłoszenie na kurs indywidualny

  Formularz zgłoszeniowy na kurs indywidualny

  Przed wypełnieniem formularza proszę o kontakt na adres e-mail eduinn@eduinn.pl w celu pozyskania informacji o dostępności terminów i ustalenia harmonogramu kursu indywidualnego. Proszę sprawdzać folder SPAM!
   

  Kurs indywidualny

  (wybierz kurs z listy rozwijanej)

  Zakres kursu

  (wybierz zakres kursu z listy rozwijanej, która pojawi się po wybraniu kursu)

  Uczestnik  Forma realizacji kursu

  Język prowadzenia kursu

  Ustalone daty i godziny zajęć

  Dodatkowe informacje

  Inne informacje


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu szkoleniowego przez firmę Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02-467 Warszawa.
  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.
  Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.

  Dane do przelewu

  Dane do przelewu zostaną dosłane po wysłaniu tego formularza do firmy Eduinn Krzysztof Ozimek
   
  Formularz należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia Harmonogramu. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego harmonogramu zajęć.

  W oczekiwaniu na odpowiedź proszę sprawdzać folder SPAM!