Zgłoszenie na kurs indywidualny

  Formularz zgłoszeniowy na kurs indywidualny

   
  Przed wypełnieniem formularza proszę o kontakt na adres e-mail eduinn@eduinn.pl w celu pozyskania informacji o dostępności terminów i ustalenia harmonogramu kursu indywidualnego.
   

  Kurs indywidualny

  Uczestnik  Forma zajęć

  Ustalone daty i godziny zajęć (np. 12.01.2021 godz. 13, 14.01.2021 godz. 16)

  Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

  Inne informacje


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu szkoleniowego przez firmę Eduinn Krzysztof Ozimek, Kossutha 2A/99, 01-315 Warszawa.
  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.
  Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.

  Dane do przelewu

  Dane do przelewu zostaną dosłane po wysłaniu tego formularza do firmy Eduinn Krzysztof Ozimek
   
  Formularz należy wysłać do 24 godzin od momentu ustalenia Harmonogramu. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego harmonogramu zajęć.