Formularz zgłoszeniowy na kurs indywidualny

 
Przed wypełnieniem formularza proszę o kontakt na adres e-mail eduinn@eduinn.pl w celu pozyskania informacji o dostępności terminów i ustalenia harmonogramu kursu indywidualnego.
 

Kurs indywidualny

UczestnikForma zajęć

Ustalone daty i godziny zajęć (np. 12.08.2020 godz. 13, 14.08.2020 godz. 16)

Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

Inne informacje

[Regulaminy] [Polityka Prywatności]

Akceptuję warunki regulaminu świadczenia kursów indywidualnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonego procesu szkoleniowego przez firmę Eduinn Krzysztof Ozimek, Kossutha 2A/99, 01-315 Warszawa.
Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.
 

Dane do przelewu

Eduinn Krzysztof Ozimek
ul. Kossutha 2a/99
01-315 Warszawa
mbank 26 1140 2017 0000 4402 0937 2709
 
Płatności należy dokonać do 24 godzin od wysłania formularza. Elektronicznie wygenerowany dowód płatności należy przesłać do 48 godzin od wysłania formularza na adres e-mail eduinn@eduinn.pl. Niedopełnienie tych formalności może skutkować anulowaniem umówionego harmonogramu zajęć.