Zgłoszenie na korepetycje online

  Formularz zgłoszeniowy na korepetycje

  Decyzja o możliwości podjęcia przeze mnie współpracy podejmowana jest na podstawie przesłanych w Formularzu informacji. W oczekiwaniu na odpowiedź proszę sprawdzać folder SPAM!
  Informacje podane w Formularzu potrzebne są do podjęcia współpracy, efektywnego wyprofilowania zajęć i komunikacji z uczestnikiem zajęć.

  Uczestnik  Informacje o egzaminie lub kolokwium

  Forma zajęć

  Cena zajęć

  Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

  Inne informacje

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzonego procesu edukacyjnego przez Eduinn Krzysztof Ozimek, ul. Stawy 12/53, 02-467 Warszawa.

  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia. (Nie zaznaczać, jeśli potrzebna będzie faktura związana z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej).

  Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu. (Nie zaznaczać, jeśli świadczenie usługi ma rozpocząć się później niż 14 dni od momentu ustalenia harmonogramu zajęć).

  W oczekiwaniu na odpowiedź proszę sprawdzać folder SPAM!

  Oferta korepetycji w Eduinn NIE obejmuje pomocy przy:

  • pisaniu kolokwiów i egzaminów
  • pisaniu prac zaliczeniowych i dyplomowych
  • projektach badawczych i budowie modeli

  Ważne informacje:

  • cena, długość zajęć i miejsce prowadzenia zajęć nie podlegają negocjacjom
  • brak podania lub niewłaściwe podanie wymaganych w Formularzu informacji skutkują zaprzestaniem procedowania zgłoszenia
  • dane do przelewu płatności przesłane są e-mailem na adres e-mail Użytkownika po ustaleniu Harmonogramu zajęć
  • do obliczeń i analiz podczas zajęć wykorzystywane są WYŁĄCZNIE MS Excel i GNU R
  • NIE udzielany jest rabat ze względu na ilość umówionych zajęć
  • NIE udzielana jest rekomendacja innym korepetytorom lub podwykonawcom
  • płatność za zajęcia online należy dokonać przelewem z góry a jej potwierdzenie powinno być przesyłane na adres e-mail eduinn@eduinn.pl wcześniej niż 48 godz. przed zajęciami
  • przesyłane materiały do zajęć mogą być w języku: polskim, angielskim, niemieckim
  • zajęcia prowadzone są w języku polskim
  • zajęcia indywidualne trwają 90 min. i kosztują 250 zł, szczegóły: Cennik
  • zajęcia grupowe (2-5 osób) trwają 90 min. i kosztują 300 zł, szczegóły: Cennik
  • zgodnie z prawem na życzenie konsumenta wystawiana jest faktura VAT zw.

  Brak odpowiedzi Eduinn na zgłoszenie w czasie przekraczającym 24 godziny od momentu wysłania zgłoszenia oznacza:

  • brak wolnych terminów
  • niezgodność zgłoszenia z ofertą Eduinn (przedmiotową lub podmiotową)
  • niewystarczającą ilość materiału dydaktycznego na przeprowadzenie 90 minutowych zajęć
  • niemożność przyjęcia zgłoszenia z innych powodów