Zgłoszenie na korepetycje

W Eduinn prowadzone są korepetycje dla kierunków: ekonomia, finanse i zarządzanie z zakresu studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz programów MBA

  Formularz zgłoszeniowy na korepetycje

  Uczestnik  Informacje o egzaminie lub kolokwium
  Forma zajęć

  Dodatkowe informacje (np. dane do faktury)

  Inne informacje

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonego procesu edukacyjnego przez Eduinn Krzysztof Ozimek, Kossutha 2A/99, 01-315 Warszawa.

  Jestem konsumentem i przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość odstąpienia od umowy do 14 dni od terminu jej zawarcia.

  Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości brak możliwości odstąpienia od umowy, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana przed upływem tego czasu.

  Korepetycje w Eduinn NIE obejmują:

  • pomocy podczas egzaminów
  • pomocy przy projektach, case’ach na zlecenie
  • pomocy przy pisaniu prac na zlecenie
  • rozwiązywania zadań na zlecenie
  • zajęć dydaktycznych, stacjonarnych lub online, mających na celu pomoc w rozwiązywaniu zadań, case’ów lub projektów
  • zajęć dydaktycznych, stacjonarnie lub online, mających na celu pomoc w budowie modeli lub obliczeniach statystycznych

  Odpowiedzi na FAQ:

  • Cena, długość zajęć i miejsce prowadzenia zajęć nie podlegają negocjacjom
  • Zajęcia trwają 90 min i kosztują 180 zł, szczegóły w zakładce Cennik
  • Minimalna ilość zajęć online lub stacjonarnych – 2 x 90 min. w pojedynczym obszarze tematycznym
  • Płatności za zajęcia stacjonarne należy dokonać gotówkowo i bezpośrednio po zajęciach lub przelewem przed zajęciami
  • Płatności za zajęcia online należy dokonać przelewem przed zajęciami
  • Potwierdzenie płatności przelewem należy przesłać nie później niż 48 godz. przed zajęciami na adres e-mail eduinn@eduinn.pl
  • Dane do przelewu zostaną przesłane e-mailem na adres e-mail Użytkownika po ustaleniu Harmonogramu
  • Dokładny adres prowadzenia zajęć stacjonarnych w zakładce Lokalizacja
  • Przesyłane materiały do zajęć mogą być w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • Zajęcia prowadzone są w języku polskim
  • Zgodnie z prawem na życzenie konsumenta wystawiana jest faktura VAT zw.
  • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem takich narzędzi obliczeniowych jak Microsoft Office Excel i GNU R
  • NIE używane są GNU Octave, Mathematica, Matlab, Python, SAS, Stata
  • NIE udzielany jest rabat ze względu na ilość umówionych zajęć
  • NIE ma możliwości uzyskania rekomendacji innych korepetytorów lub podwykonawców

  Brak odpowiedzi Eduinn na zgłoszenie w czasie przekraczającym 24 godziny od momentu wysłania zgłoszenia oznacza:

  • brak wolnych terminów
  • niezgodność zgłoszenia z ofertą Eduinn (przedmiotową lub podmiotową)
  • niewystarczającą ilość materiału dydaktycznego na przeprowadzenie dwóch 90 minutowych zajęć
  • niemożność przyjęcia zgłoszenia z innych powodów