Pasja edukacyjna

Kwalifikacje przedmiotowe

Aktywność edukacyjna

 • Szkoła podstawowa (w tym egzamin ósmoklasisty z matematyki)
 • Szkoła ponadpodstawowa (w tym egzamin maturalny z matematyki – dwa poziomy)
 • Olimpiada statystyczna
 • Olimpiada przedsiębiorczości
 • Olimpiada wiedzy ekonomicznej
 • Studia licencjackie
 • Studia magisterskie
 • Studia podyplomowe (w tym MBA)
 • Studia doktoranckie
 • Uczelnie polskie (wszystkie uniwersytety ekonomiczne, ALK, SGH, etc.) i zagraniczne (Bocconi, Cambridge, London School of Economics, etc.)
 • Egzamin licencjacki
 • Egzamin magisterski
 • Egzamin doktorski
 • Doradca inwestycyjny
 • Makler papierów wartościowych
 • CFA (Certified Financial Analyst – program Instytutu CFA)
 • FRM (Financial Risk Manager – program GARP)
 • PRM (Professional Risk Manager – program PRMIA)
 • Maklerzy
 • Doradcy inwestycyjni
 • Menedżerowie finansowi

Aktywność towarzysząca

Moja ekscytująca praca i jednocześnie pasja wymaga ode mnie i zachęca mnie do permanentnego uzupełniania i aktualizowania potrzebnej wiedzy, utrzymywania i zdobywania koniecznych umiejętności, poszukiwania inspiracji. Wymienione działania realizuję m.in. poprzez: